Strunné hudební nástroje

 

Strunný nástroj je typ hudebního nástroje, u kterého je zdrojem zvuku chvějící se struna, napnutá mezi dvěma body. 

 

Smykací

Drnkací

Úderné