Dějiny hudby

Dějiny vážné hudby jsou bohaté, rozmanité, mnohdy dramatické a vzrušující. Vývoj hudby sahá do milostných písní kavalírských rytířů raného středověku přes velkolepé symfonie klasicismu až po bizarní zvuky věku elektronického.

Raná hudba 

(400 - 1420)

 

Renesance

(1420 - 1620)

 

Baroko

(1620 - 1750)

 

Klasicismus

(1750 - 1810)

 

Romantismus

(1810 - 1900)

 

Moderní hudba

(1900 - současnost)