Moderní hudba

(1900 - současnost)

Pro současnou hudbu je určující rozmanitost tendencí a slohů, experimentování a novátorství, rozcházející se s veškerou tradicí. Počátky moderní hudby reprezentují jména velkých hudebních novátorů, jako jsou Claude Debussy, Maurice Ravel, Alban Berg, Arnold Schönberg nebo Bohuslav Martinů.