Romantismus

(1810 - 1900)

Duch romantismu chrakterizují individualismus, hloubka citu a umělcova potřeba sebevyjádřeí a komunikace. Skladatelé jako Franz Schubert nacházeli inspiraci v literatuře a přírodě, jiní obohacovali svou hudbu vlasteneckými motivy. Romantismus byl dobou virtuózních interpretů, jako byl například Franz Liszt. Hudba v tomto období se dostává do velkých koncertních sálů a divadel.